Fosfaat, het nieuwe rekenen

Nadat er binnen de Nederlandse Veehouderij in 2015 meer fosfaat is geproduceerd dan is toegestaan op basis van de Europese afspraken, is er sinds 1 januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten opgezet. Voor veel melkveehouders betekent dat het veranderen van de bedrijfsmatige strategie, zo ook voor ons.
Fosfaat, het nieuwe rekenen

Door de fosfaatrechten is er per bedrijf vastgelegd hoeveel mest er door het melkvee geproduceerd mag worden op het bedrijf. Maar hoe ga je daar nu mee om? Binnen ons bedrijf houden wij ons bezig om zo optimaal mogelijk vee te houden binnen de fosfaatrichtlijnen. Aangezien het inkomen afhankelijk is van het melkgeld, vinden wij het erg belangrijk om efficiënt, productieve koeien aan te houden. Wij willen namelijk streven naar het zo optimaal mogelijk benutten van fosfaat, waardoor wij meer melk kunnen produceren met dezelfde kilo’s fosfaat. Dit houdt echter in dat er weinig jongvee aangehouden wordt op het bedrijf, circa 24 kalveren op jaarbasis. Laagproductieve koeien worden bij voorbaat geïnsemineerd met Belgisch Blauw. Door het aanhouden van een klein aantal aan jongvee, kunnen circa twee kalveren per maand aangehouden worden. Er mag dus niets verkeerd gaan binnen de kalveropfok! Bij het houden van minder jongvee, betekent dit dat het melkvee ouder moet worden. Door koeien ouder te laten worden en langer door te laten melken, wordt dezelfde hoeveelheid melk met minder koeien geproduceerd. Dit houdt in dat er minder jongvee opgefokt hoeft te worden om de oudere melkkoeien te vervangen. Daarnaast heeft jongvee als kenmerk dat het wel CO2 uitstoot, maar dat daar geen melkproductie tegenover staat. Een koe langer laten leven en langer laten melken leidt dus tot minder uitstoot van CO2. De fosfaatrechten leidt dus tot nieuwe strategieën, wat is uw strategie?   Groeten Eline Hoekstra

Neem contact op

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Neem contact op met één van onze opfokspecialisten.

Contactformulier
Klik hier
Nieuwsbrief

Geen nieuws missen? Abonneer u op de nieuwsbrief.

Volg de ervaringen en kennis van opfokspecialisten en veehouders

Inschrijven