Diarree: komt vaak voor maar er is gelukkig veel aan te doen

Diarree is een aandoening die bij veel kalveren regelmatig de kop op steekt. Vaak is er iets aan te doen.

Diarree kan veroorzaakt worden door bacteriën (E. coli, salmonella), virussen (rota, corona) of parasieten (cryptosporidia, coccidia). Infecties met rota of corona, die doorgaans in de eerste levensmaand de kop op steken, kunnen weer leiden tot parasitaire aandoeningen zoals cryptosporidia. Ook fouten in de voeding en onvoldoende hygiëne kunnen leiden tot diarree. Diarree zorgt voor ongemak en groeiachterstand bij kalveren. En kan, in het ergste geval, uitmonden in sterfte. Biest speelt een sleutelrol in de aanpak van diarree. Door een kalf op de juiste manier van kwalitatief goede biest te voorzien, bouwt het dier immuniteit op en dat is een belangrijke manier om diarree te voorkomen.

Droogstand

Is diarree een regelmatig terugkerend ­probleem op uw bedrijf, dan is een goede analyse van de droogstand raadzaam. Dan wordt namelijk de basis gelegd voor een gezonde start van het kalf. Voeding van hoogdrachtige koeien is van grote invloed op de gezondheid van het jonge kalf. Is het rantsoen in de droogstand niet op orde, dan heeft het kalf een lagere weerstand en is vaak ook de biest van lagere kwaliteit. Het kalf krijgt dan onvoldoende antistoffen binnen, waardoor de kans op diarree toeneemt.

In de ideale droogstand houdt een koe haar drogestofopname op peil, tot en met de dag van kalven. Dit kan alleen als de koe 24 uur per dag de beschikking heeft over een smakelijk rantsoen. Ook het ruw eiwitgehalte van het rantsoen en de hoeveelheid mineralen en vitaminen beïnvloeden de biestkwaliteit.

Kalvolac Start

Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen diarree toch de kop op steekt, is extra ondersteuning van het kalf via voeding een goede optie. Kalvolac Start biedt die ondersteuning. Het is een product dat voor 100 procent bestaat uit zuiveleiwit. Het bevat antistoffen tegen bepaalde ziekteverwekkers, met name rota en corona. Ook bevat het product stoffen die de darmwand ondersteunen bij het herstel na schade door diarree. Tot slot zorgt Kalvolac Start voor een vastere samenstelling van de mest, waardoor het kalf beter in staat is om belangrijke voedingstoffen uit de melk op te nemen. Kalvolac Start wordt tijdens de eerste veertien levensdagen ingezet.

Jongveescan

Jongvee­specialisten van Kalvolac analyseren graag de manier waarop u de kalveren grootbrengt. Dat doen ze met behulp van een zogeheten jongveescan. De scan brengt sterke en zwakke punten in beeld en biedt handvatten om de oorzaken van onder meer diarree aan te pakken. Meer weten over de jongveescan? Neem contact op met één van onze jongvee­specialisten.