Luchtweginfecties zijn kostbaar

Het is naast diarree de belangrijkste aandoening onder jonge kalveren: luchtweginfecties. Belangrijke oorzaken: geen goede biestverstrekking en een gebrekkig stalklimaat. Een systematische aanpak kan veel ellende voorkomen.

Iedere melkveehouder kent de symptomen bij kalveren: hoesten, koorts, kortademigheid, lusteloosheid, minder eten, vieze neuzen, een ruige vacht en natte rode ogen. Ze duiden op luchtweg­problemen. Volgens cijfers van de GD kosten luchtweg­problemen een gemiddeld melkveebedrijf 45 tot 55 euro per kalf per jaar. Door sterfte, door hogere medicijnkosten, door een lagere groei en door een lagere melkgift op latere leeftijd. Bovendien bezorgen kalveren met luchtweginfecties de veehouder veel extra werk.  Belangrijke verwekkers van luchtweginfecties zijn pinkengriep, pasteurella, BVD, longworm en salmonella.

Biest is de basis

Luchtweginfecties voorkomen begint bij een goede biestverstrekking. Zorg dat uw kalf binnen een uur na de geboorte minstens drie tot vier liter biest van goede kwaliteit binnenkrijgt (vuistregel voor de hoeveelheid: tien procent van geboortegewicht kalf), binnen acht uur nog eens twee liter en binnen 24 uur nog eens twee liter. Dat is dus in totaal zeven tot acht liter in de eerste 24 uur, waarin alleen biest wordt gegeven van de eerste melking. Zo ontvangt uw kalf voldoende essentiële voedingsstoffen om direct na de geboorte een goede weerstand op te bouwen.

“Belangrijke oorzaken: geen goede biestverstrekking en een gebrekkig stalklimaat.”

Andere tips voor een goede luchtweggezondheid bij kalveren:

  • Probeer diarree te voorkomen want diarree zet vaak de poort open naar luchtweginfecties. Goed biestmanagement is een belangrijke stap. Zorg daarnaast voor een schone afkalfstal en zet pasgeboren kalveren in eenlingboxen;
  • Isoleer pasgeboren kalveren van oudere dieren. Oudere dieren hebben al weerstand opgebouwd tegen ziekteverwekkers maar kunnen deze verwekkers wél verspreiden;
  • Let op het stalklimaat. Een lage temperatuur in combinatie met hoge luchtsnelheid tast de weerstand van dieren aan.
Ger van Wersch (r)
Voormalig jongvee­specialist Zuid Nederland

Observeer uw dieren

Longontsteking is vaak al zichtbaar voordat uw dieren hoesten. Neem daarom de tijd om uw kalveren goed te observeren. Hebben de dieren een snelle(re) ademhaling, staan ze met een typische kromme rug, zijn ze onvoldoende alert of is de voeropname lager dan normaal? Dit zijn symptomen van (beginnende) longontsteking.

Controleer bij hoesten altijd de lichaamstemperatuur. Overleg bij koorts (39,5 graden Celsius of hoger) met uw dierenarts. Isoleer het kalf om besmetting van andere dieren tegen te gaan.

Keert het ziektebeeld terug of vertonen meerdere dieren dezelfde symptomen? Overweeg dan een longspoeling of bloedonderzoek. Doe dat in overleg met uw dierenarts. Het onderzoek kan de oorzaak achterhalen en stelt u in staat een goed plan van aanpak te maken.

Extra ondersteuning

Om de gezondheid van kalveren optimaal te ondersteunen kunt u Kalvolac Power CAIR inzetten. Dit melkpoeder bevat 100% zuiveleiwit, caseïnaat én lactoferrine (een eiwit dat het immuunsysteem ondersteunt). Maar bovenal bevat dit melkpoeder een mix van kruiden en etherische oliën dat de luchtwegen van kalveren ondersteunt.