De meerwaarde van samenwerken

“De opfok van een kalf naar vaars stopt natuurlijk niet op het moment dat het kalf geen melk meer krijgt: de hele periode tot aan het moment van afkalven moet op orde zijn. En dat is ook precies ons werkterrein.”

Aan het woord is Johan Verdaasdonk, jongvee­specialist bij Kalvolac. Kalvolac telt in totaal vier jongvee­specialisten. Het team werkt onderling nauw samen maar zoekt ook samenwerking met andere partijen die regelmatig bij melkveehouders over de vloer komen. “Denk aan dierenartsen. Maar ook aan mengvoederbedrijven. Goed voorbeeld is Agrifirm. De jongvee­specialisten van Kalvolac maken, samen met de jongvee­specialisten van Agrifirm, onderdeel uit van de rundveeteams van Agrifirm.” Die constructie heeft een duidelijke meerwaarde. “Je kunt ­problemen bij de bron aanpakken. Een voorbeeld? Laatst was er een bedrijf dat kampte met een matige biestkwaliteit. Dat is vaak op te lossen met aanpassingen in de voeding tijdens de droogstand.

Niet alleen het terrein van een jongvee­specialist van Kalvolac, maar óók van een rundvee-adviseur van Agrifirm. Er is vervolgens contact gezocht met de betrokken adviseur en het ­probleem is aangepakt.”

Oren en ogen

De rundvee-adviseurs fungeren voor de jongvee­specialisten als oren en ogen in het veld. Vraagstukken rond de opfok komen daardoor eerder in beeld, vertelt Verdaasdonk. “In het verleden drukten we onze melkveehouders altijd op het hart: wanneer er ­problemen zijn, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Dat werkt vaak goed, maar niet altijd. In het overleg tussen jongvee­specialisten en rundvee-adviseurs komen met grote regelmaat specifieke praktijkkwesties aan de orde. Wij nemen vervolgens contact op met deze bedrijven en kunnen aan oplossingen werken.”

“De rundvee-adviseurs van Agrifirm zijn onze oren en ogen in het veld. ”

Hygiëne en huisvesting

Twee zaken komen volgens Verdaasdonk vaak terug tijdens de eerste levensmaanden van kalveren: aandoeningen aan de luchtwegen en infecties in de darmen. “Het voorkomen van diarree begint met een goede hygiëne”, aldus Verdaasdonk. Omdat melkveehouders, mede onder invloed van de fosfaatwetgeving, minder kalveren aanhouden, daalt de infectiedruk op melkveebedrijven. “Daarmee zie je ook het aantal bedrijven dat kampt met diarree iets teruglopen.”

Long­problemen zijn vaak terug te voeren op de manier van huisvesten. “Op ieder bedrijf is het vertrekpunt anders. Liggen de kalveren binnen of buiten? Is er sprake van natuurlijke ventilatie of van mechanische ventilatie? Het is telkens zoeken naar de juiste oplossingen binnen de bestaande situatie.”

“In het onderlinge overleg komen specifieke kwesties aan de orde”

CAIR kan uitkomst bieden

Bij long­problemen kan ook Kalvolac Power CAIR uitkomst bieden: een product dat lactoferrine bevat (een eiwit dat het immuunsysteem ondersteunt) én een mix van kruiden en etherische oliën (ter ondersteuning van de luchtwegen van kalveren)

Andere getuigenissen

Melkproductie verhogen met Kalvolac Robust

Roel van Iperen is melkveehouder en runt samen met zijn ouders hun melkveehouderij in Berghem in Noord-Brabant. Het afgelopen jaar zijn hun vaarzen 500 kg aan melk gestegen ten aanzien…

Lees meer

Onbeperkt voeren met Kalvolac Unlimited

Jan Jort van Burgsteden heeft samen met zijn ouders een melkveehouderij in het Drentse Een. Op hun bedrijf streven ze naar gezonde fitte kalveren met een maximale groei om ze…

Lees meer

Veel zorg voor het kalf

“We ontvangen af en toe bezoekers op ons bedrijf. ‘Ziet er netjes uit’, horen we dan regelmatig. Altijd leuk, zo’n compliment. Eigenlijk kost het ons weinig moeite. Kwestie van iedere…

Lees meer

Goede huisvesting sleutel tot gezonde luchtwegen bij jongvee

Ze steken vaak in de herfst de kop op: luchtwegaandoeningen bij kalveren. En de signalen zijn vaak subtiel: een lichte hoest, wat teruglopende voeropname, ietwat tegenvallende groei, wat doffere vacht.…

Lees meer

Melkveehouder Mark Broekmans over Kalvolac Power met vernieuwde CAIR

Vraag melkveehouder Mark Broekmans uit Waspik wat hem het meest opvalt aan de Kalvolac Power met vernieuwde CAIR en hij signaleert: ‘de poedermelk lost heel erg gemakkelijk op. Je hoeft…

Lees meer

Melkpoeder voor onbeperkt voeren

Kalvolac Unlimited, het melkpoeder dat speciaal is samengesteld voor onbeperkt voeren om het genetisch potentieel van kalveren optimaal te benutten, is koud oplosbaar. Het idee achter deze doorontwikkeling is een…

Lees meer