Melkfase 

Na 2 dagen hoogwaardige kwaliteit biest (minimaal Brixwaarde 23%), kan het kalf over op kalvermelkpoeder. Op deze leeftijd is alleen nog de lebmaag ontwikkeld en melk gaat naar de lebmaag. We adviseren een melkperiode te hanteren van dag 3 tot ongeveer dag 63. Deze begint met een 2 keer daags 2,5 liter met uiteindelijk tussen de derde en zesde week een 7 liter per dag. Met een concentratie van 150 g/L betekent dat 1 kg melkpoeder per dier per dag, dat nodig is voor een maximale jeugdgroei. Het afbouwschema is minstens zo belangrijk om een speendip te voorkomen. Kalveren kunnen in het algemeen gespeend worden wanneer de krachtvoeropname 2kg per dag bedraagt. Belangrijk is dat de temperatuur van de melk in de (speen)emmer 41 a 42 graden is, maar vooral ook dat de temperatuur constant is. Wisselingen kan het drinkgedrag beïnvloeden. Naast melk is het belangrijk dat er vanaf het begin vers drinkwater en kracht- en ruwvoer aangeboden wordt. Dit om zo snel mogelijk de herkauwactiviteit te stimuleren en dat begint vanaf week 2. Het verstrekken van de melk kan via verschillende methodes, traditioneel of voorraadmethode, afhankelijk van het type melkpoeder. Overleg met uw jongveespecialist welk melkpoeder goed bij u en uw bedrijf past.

Boek jouw GRATIS fitte kalveren check afspraak nu!

Melkfase

Algemene opfoktips

 •  Vanaf de 1e week jongveekorrel verstrekken.
 • Vanaf de 2e week vers ruwvoer (hooi, luzerne of gehakseld stro).
 • Dagelijks vers, schoon en onbeperkt drinkwater verstrekken.
 • Na ten minste 10 dagen individuele opvang, bij voorkeur in groepen huisvesten (afhankelijk van het opfoksysteem). Zorg voor voldoende ruimte.
 • Kalveren gescheiden huisvesten van ouder rundvee en de afkalfstal.
 • Zorg voor goede hygiëne, lage hokbezetting, frisse lucht (voorkom tocht!) en lage luchtvochtigheid

Aandachtspunten bij automaatvoedering

 • Plaats de automaat in een droge, afgesloten en goed geventileerde ruimte.
 • Stel de automaat in op 150 gram kalvermelkpoeder in de liter water.
 • Reinig en controleer dagelijks de poederuitstroomopening.
 • Zorg voor een constante waterdruk.
 • Kalibreer de automaat regelmatig.
 • Bewaak het drinkgedrag van de kalveren door meerdere keren per dag de attentielijst te controleren.
 • Afbouw van het melkschema en het tijdstip van spenen kan per bedrijf en per kalf variëren.

Spenen van fokkalveren

 • Spenen bij een krachtvoeropname van 2 kg per dag, afhankelijk van leeftijd, conditie, gewicht (ca. 80 kg) en borstomvang (ca. 95 cm).
 • Rond het spenen geen huisvestingsveranderingen en geen rantsoen veranderingen naast de melk doorvoeren.
 • Tot minimaal 4 weken na het spenen voldoende en schone strobedding aanbieden

Voordelen Kalvermelkpoeders

Ruim 75% van de melkveehouders in Nederland gebruikt kalvermelkpoeders, en dit is waarom:

 1. De kalvermelkpoeders zijn constant van kwaliteit en vrij van ziektekiemen.
 2.  In kalvermelkpoeders zitten voldoende vitamines en mineralen.
 3. Kalvermelkpoeders zijn minder vet
 4. De uitgebalanceerde samenstelling zorgt voor een snelle verteerbaarheid en een goede pensontwikkeling.
 5. Gemak: je kunt kalvermelkpoeder aanmaken wanneer je het nodig hebt en de temperatuur en concentratie klopt altijd.
 6. Extra ondersteuning op gezondheid door de eventueel toegevoegde gezondheidsformules.
 7.  De opfokperiode is korter, het antibioticagebruik is lager.

Meer weten over melkfase?

Onderzoek: neem minstens twee weken de tijd om melkpoeder af te bouwen

Toekomstbestendige kalveren met gebalanceerde melkpoeders

Aan het woord: jongveespecialist Johan Verdaasdonk: ‘ik ben vraagbaak en klankbord’

Aan het woord: jongveespecialist Erwin Hunneman: ‘Snel resultaat zien, dat is het mooist’

De ingrediënten van Kalvolac nader toegelicht

Hoe maak je poedermelk het beste aan?